Kaj je Rebound?

Rebound je mednarodni projekt, ki ga podpira EU v okviru programa ERASMUS+. Temelji na akcijsko-raziskovalnem pristopu k spodbujanju prožnosti podeželskih skupnosti. Partnerji iz Irske, Portugalske, Slovenije in vseevropskega združenja AEIDL smo združili svoje strokovno znanje in izkušnje ter vključili različne deležnike, ki lahko prispevajo k prožnosti podeželja. Na podlagi zbranih podatkov bomo razvili program usposabljanja in krepitve zmogljivosti na podeželju.

Prednostna tema programa ERASMUS+:
prilagajanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja potrebam trga dela.

Dodatne prednostne naloge:
obravnava digitalne preobrazbe z razvojem digitalne pripravljenosti, odpornosti in zmogljivosti ter skupnih vrednot, državljanskega udejstvovanja in sodelovanja.

Kaj je glavni namen tega projekta?

Oblikovati praktično usmerjen, izvedljiv in v rešitve usmerjen program usposabljanja za krepitev zmogljivosti, ki bo zajel prednosti prožnih skupnosti in zainteresiranim stranem v poklicnem učnem okolju omogočil ocenjevanje, spodbujanje, pregledovanje, izboljševanje in vrednotenje pristopov k spodbujanju prožnosti na različnih vrstah podeželskih območij v Evropi.

Cilji
  • Zbrati najboljše prakse na področju krepitve prožnosti na kraju samem;
  • razviti orodje za merjenje prožnosti, usmerjanje in strateško načrtovanje, ki ga lahko posamezniki, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja, uporabljajo v različnih geografskih okoljih;
  • sodelovati z ljudmi na terenu pri skupnem oblikovanju inovativnega programa usposabljanja in programa za krepitev zmogljivosti, ki jim bo učinkovito omogočil spodbujanje prožnosti skupaj z oblikovanjem kraja;
  • izpopolniti digitalno zbirko za ocenjevanje in učenje z vrsto vsebin in kazalnikov;
  • sodelovanje z različnimi akterji pri prenosu projektnih spoznanj v prakso.