Category: Uncategorized @ga

rebound_case_study

Féach ar thorthaí an tionscadail!

Tá an tionscadal REBOUND tugtha chun críche go rathúil agus táimid ar bís torthaí an tionscadail a chur i láthair duit. Táimid cinnte go bhfaighidh tú eolas suimiúil agus úsáideach maidir le hathléimneacht a chothú i bpobail tuaithe.

Read More
Newsletter_2_ENG

Nuachtlitir 2 – Tuairisc taighde, léarscáil idirghníomhach agus go leor eile

Breathnaigh ar ár ndara eagrán den Nuachtlitir REBOUND, atá ar fáil anseo!

Read More
summary report screenshot

Tuarascáil Achomair ar Staid Nua agus ar Chleachtais Athléimneacht Pobail Tuaithe

Toradh ar an gcéad chéim den tionscadal REBOUND is ea an Tuarascáil Achoimre. Soláthraíonn sé anailís ar phróisis agus ar phatrúin nuálacha a bhaineann le hathléimneacht na tuaithe ar fud na hEorpa agus cuireann sé doiciméad tosaigh ar fáil maidir le hábhair oiliúna a fhorbairt a fhorbrófar sa tionscadal.

Is féidir leat an doiciméad a íoslódáil i mBéarla anseo:

Read More
newsletter_1_irish

REBOUND – An Chéad Nuachtlitir

Caith súil ar ár gcéad eagrán de Nuachtlitir REBOUND, ar fáil anseo!

Read More